Page 1 of 1

Thêm box nào admin

Posted: Sat 24 May, 2008 9:58 am
by ladyfirst
Việc sưu tập thì việc có đc bạn bè là tốt nhất vì có thể trao đổi
và nếu là cùng tỉnh / thành phố thì sẽ tiện hơn cả

vì vậy admin xem xét tạo thêm box để mọi người làm quen với nhau

tên box có thể là : Những nhà sưu tập đồng hương

Re: Thêm box nào admin

Posted: Sat 24 May, 2008 2:29 pm
by gokien
ladyfirst wrote:Việc sưu tập thì việc có đc bạn bè là tốt nhất vì có thể trao đổi
và nếu là cùng tỉnh / thành phố thì sẽ tiện hơn cả

vì vậy admin xem xét tạo thêm box để mọi người làm quen với nhau

tên box có thể là : Những nhà sưu tập đồng hương
Bạn có ý tưởng giống mình đó
mình tạo mục bạn tem 64 tỉnh
tuy nhiên cũng không nên vội quá

à

sau này mình làm xong cái ma trận người sưu tập tem VN sẽ bán ý tưởng này cho việc quản lý nhân sự, khi nào bạn rảnh thử tìm hiểu xem mô hình quản lý này đã từng xuất hiện ở đâu chưa hen :D

Posted: Sun 25 May, 2008 7:06 am
by ladyfirst
Nói chung là chứ hiểu ý bạn lắm :P

Còn việc bạn nói tạo cho cả 64 tỉnh là không cần thiết

chỉ cần tạo 1 box , vd tên là Những nhà sưu tập đồng hương , rồi 1 member nào đó tạo 1 topic mang tên tỉnh mình cho các member đồng hương sinh hoạt là đc

Chào

Posted: Sun 25 May, 2008 1:24 pm
by gokien
ladyfirst wrote:Nói chung là chứ hiểu ý bạn lắm :P

Còn việc bạn nói tạo cho cả 64 tỉnh là không cần thiết

chỉ cần tạo 1 box , vd tên là Những nhà sưu tập đồng hương , rồi 1 member nào đó tạo 1 topic mang tên tỉnh mình cho các member đồng hương sinh hoạt là đc

Chào
đúng thế
64 tỉnh nhưng sự phát triển không đồng đều, có những nơi gần như không có ai, vì thế làm vào thời điểm này là hơi sớm
như vậy cái box mà chúng ta nói ở đây sẽ có thể có 64 topic khi đông đủ sau 15-20 năm nữa chẳng hạn, vì nhiều tỉnh chưa tìm thấy ai . Nếu Hà Tây nhập và HN thì chỉ còn 63
bên cạnh việc sử dụng tiêu chí tỉnh ta có thể lập theo nước nữa .
hy vọng vài chục năm nữa mục đó sẽ phát huy giá trị của nó.

Posted: Mon 26 May, 2008 4:12 am
by ladyfirst
:P
ý bạn là sau mấy năm nữa sẽ lập ha ?
:roll:

Posted: Mon 26 May, 2008 4:54 am
by gokien
ladyfirst wrote::P
ý bạn là sau mấy năm nữa sẽ lập ha ?
:roll:
không nhất thiết bạn à, khi cần khắc có, chu'c bạn vui nha ! :D[/i]

Re: Thêm box nào admin

Posted: Sun 29 Jun, 2008 7:45 am
by viet-numis
ladyfirst wrote:Việc sưu tập thì việc có đc bạn bè là tốt nhất vì có thể trao đổi
và nếu là cùng tỉnh / thành phố thì sẽ tiện hơn cả

vì vậy admin xem xét tạo thêm box để mọi người làm quen với nhau

tên box có thể là : Những nhà sưu tập đồng hương
Bạn chỉ cần đăng thông báo trong mục "offline" là cần làm quen với mọi người ở thành phố xyz là được.