Page 1 of 1

Gửi anh Viet-numis

Posted: Thu 08 Jun, 2006 4:39 am
by NguyenToanThang
Hiện tại chương trình nhắn tin qua mail đã báo cho member biết có tin mới nhưng lại không báo cụ thể là do ai gửi đến, vậy anh có thể chỉnh để khi nhìn vào tiêu đề của thông báo có thể biết ngay là ai gửi tin cho mình được không?
VD: Sử dòng chữ "co tin nhan moi den" bang dong chu "admin gui tin nhan cho ban".
Cám ơn anh

Posted: Fri 09 Jun, 2006 11:13 pm
by viet-numis
OK, khi nào rỗi rãi viet-numis sẽ sửa.