Tiền nước ngoài

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
Post Reply
gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Tiền nước ngoài

Post by gdanh » Tue 06 Nov, 2007 4:20 pm

Đề nghị anh Admin mỡ thêm 1 "chủ đề khác" trong tiền nước ngoài cho các bạn post lên nhửng tiền tệ không phải cũa TQ, Japan hay USA.
gdanh

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Tue 06 Nov, 2007 6:05 pm


viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Wed 07 Nov, 2007 1:14 am


User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 07 Nov, 2007 1:26 am

viet-numis wrote:Dạ dạ có ngay

http://forum.viet-numis.com/viewforum.php?f=11
Ah...Ah....Ah..

Mì ăn liền..... :lol: :lol: :P :P :lol: :lol:

Mở 1 cái có nhiều bài liền...khỏi cần chờ đợi.
.

gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Post by gdanh » Wed 07 Nov, 2007 2:45 pm

Cám ơn rất nhiều. :D :D :D
gdanh

Post Reply

Return to “Ý kiến đóng góp”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest