Page 2 of 2

Posted: Tue 26 Jun, 2007 11:42 pm
by viet-numis
Anh tien download cái nào cũng được, chỉ cần 1 cái thôi, giống nhau hết cả, chỉ đặt tại các server khác nhau.

Dùng msconfig theobác 9PN phải cẩn thận, có gì nghi ngờ phải hỏi bác 9PN ngay kẻo xóa nhầm quân ta thì gay go :lol:

Posted: Wed 27 Jun, 2007 4:52 am
by 9PN
viet-numis wrote:Anh tien download cái nào cũng được, chỉ cần 1 cái thôi, giống nhau hết cả, chỉ đặt tại các server khác nhau.

Dùng msconfig theobác 9PN phải cẩn thận, có gì nghi ngờ phải hỏi bác 9PN ngay kẻo xóa nhầm quân ta thì gay go :lol:
Úi...úi...bạn Tiến hơi hồi hộp...
Nếu có kẹt và bể vì "lỗi tại tôi" thì mở computer "SAFE MODE", rồi REBOOT 1 cái.... :lol: :lol:


.

Posted: Wed 27 Jun, 2007 1:52 pm
by tien
Cám ơn anh Hà.
Tiến vào cái MSCONFIG giống như anh Chín chỉ nhưng không thấy quân tà, chỉ toàn là quân ta thôi. Vì quân tà là "Spyware" mà nó đâu có để cho mình thấy!