Page 1 of 1

Không truy cập được forum

Posted: Fri 18 May, 2007 6:33 am
by thang_ngo_2002
Xin chào các bạn
Vừa qua tình cờ tôi biết được diễn đàn, tôi thấy trong này có nhiều thông tin hấp dẫn bổ ích
Tuy nhiên tôi chỉ truy cập được diễn đàn này khi ở nhà dùng ADSL VNN, còn ở cơ quan dùng ADSL FPT thì k0 thể truy cập được (cơ quan tôi k0 chặn gì), tuy nhiên nếu tôi dùng qua 1 Proxy trên mạng thì lại truy cập được
Vậy có phải FPT chặn k0 hay mạng chỗ tôi bị lỗi
Xin cảm ơn

Posted: Fri 18 May, 2007 7:14 am
by viet-numis
Khi bạn không vào được từ cơ quan thì trên browser báo lỗi gì? nếu từ cơ quan bạn ping thì có ra được ip address của diễn đàn không?

Posted: Fri 18 May, 2007 7:23 am
by thang_ngo_2002
Tôi k0 ping được

C:\>ping www.viet-numis.com

Pinging www.viet-numis.com [67.19.218.130] with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 67.19.218.130:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Theo tôi k0 phải do Browser, vì tôi thử cả FireFox, Opera, đều k0 được

Posted: Fri 18 May, 2007 9:28 am
by viet-numis
Request timed out là bình thường vì server của diễn đàn chặn ping. Quan trọng là tìm được IP [67.19.218.130]. Như vậy không có vấn đề về DNS.

Bạn có thể download livehttpheaders cho firefox để xem browser và server trao đổi với nhau những gì.

http://livehttpheaders.mozdev.org/

Posted: Mon 28 May, 2007 6:27 am
by thang_ngo_2002
Tôi đã thử, k0 nhận được thông tin nào. Mọi người ở đây dùng ADSL của FPT (Hà Nội) truy cập như thế nào, có ai bị giống tôi k0?

Posted: Mon 28 May, 2007 6:36 am
by cổ tiền gia
thang_ngo_2002 wrote:Tôi đã thử, k0 nhận được thông tin nào. Mọi người ở đây dùng ADSL của FPT (Hà Nội) truy cập như thế nào, có ai bị giống tôi k0?
Tôi đang dùng của FPT (HN) truy cập ầm ầm............. không dừng lại được........ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: