Dự án : Cơ sở dữ liệu tiền đã/đang lưu hành tại việt nam

Các thông báo liên quan đến hoạt động của diễn đàn
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Dự án : Cơ sở dữ liệu tiền đã/đang lưu hành

Post by viet-numis » Sat 20 May, 2006 10:16 am

viet-numis có ý định tạo một cơ sở dữ liệu về tiền đã/đang được lưu hành tại việt nam. Mục đích nhằm giúp mọi người có thể tra cứu, nhận dạng dễ dàng bằng cách nhập từ khóa

Ví dụ : bạn có thể tìm tất cả các loại tiền có giá trị 10, màu xanh...

Với 1 đồng tiền bạn có thể biết các thông tin như năm phát hành, số lượng phát hành, kích thước, mã số trong catalog,....

Bạn muốn có những chức năng gì của cơ sỏ dữ liệu này xin cho biết ý kiến.

Post Reply

Return to “Thông báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest