Email trục trặc : đã được khắc phục

Các thông báo liên quan đến hoạt động của diễn đàn
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Email trục trặc : đã được khắc phục

Post by viet-numis » Mon 09 Oct, 2006 9:04 pm

Hệ thống email của diễn đàn hiện đang không hoạt động, do vậy :

+ Bạn sẽ không nhận được mail thông báo khi có tin nhắn (pm) gửi đến
+ Các thành viên mới đăng ký sẽ chưa vào diễn đàn được do không nhận được mail kích hoạt tài khoản

viet-numis sẽ cố gắng khắc phục sớm.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sat 14 Oct, 2006 8:49 am

Hệ thống email đã trở lại hoạt động bình thường.

Post Reply

Return to “Thông báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest