Search found 550 matches

by duc4eyes
Fri 31 Aug, 2012 8:11 am
Forum: Bì thư
Topic: Đố vui với Tiền
Replies: 7
Views: 6442

50.000đ
20.000đ
20.000đ
5.000đ
2.000đ
2.000đ
500đ
200đ
200đ
100đ


10 tờ = 100.000đ
by duc4eyes
Thu 16 Aug, 2012 4:21 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Con niêm.....
Replies: 20
Views: 11993

Phủ Thủ Hiến Bắc Việt

Image
by duc4eyes
Wed 08 Aug, 2012 3:57 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Hồ sơ của ông SƯ THIỆN CHIẾU
Replies: 2
Views: 3300

http://www.qlda.ueh.edu.vn/ducviet/Suutam/SuThienChieu/img280.jpg http://www.qlda.ueh.edu.vn/ducviet/Suutam/SuThienChieu/img281.jpg http://www.qlda.ueh.edu.vn/ducviet/Suutam/SuThienChieu/img282.jpg http://www.qlda.ueh.edu.vn/ducviet/Suutam/SuThienChieu/img283.jpg http://www.qlda.ueh.edu.vn/ducviet/...
by duc4eyes
Wed 08 Aug, 2012 3:50 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Hồ sơ của ông SƯ THIỆN CHIẾU
Replies: 2
Views: 3300

Hồ sơ của ông SƯ THIỆN CHIẾU

http://www.vinhanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1581:su-thien-chieu-1898-1974&catid=82:ton-giao&Itemid=199 Sư Thiện Chiếu (1898-1974) là pháp danh tu hành, tên thật là Nguyễn Văn Giảng hay Nguyễn Văn Tài, bút hiệu Xích Liên, là chí sĩ chống Pháp, nhà văn, nhà cải cách Phật g...
by duc4eyes
Wed 11 Jul, 2012 1:58 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu tiền Gia Long thông bảo
Replies: 49
Views: 22668

Hai đồng Gia Long đường kính 26mm

Image

Image
by duc4eyes
Tue 10 Jul, 2012 2:17 pm
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu tiền Gia Long thông bảo
Replies: 49
Views: 22668

Gia Long - Lòng máng trước sau, có chấm lõm góc 2h30 và đúc lỗi thiếu đồng.

Image
by duc4eyes
Tue 10 Jul, 2012 2:14 pm
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu tiền Gia Long thông bảo
Replies: 49
Views: 22668

Gia Long không biên sau.

Image
by duc4eyes
Sat 30 Jun, 2012 7:20 am
Forum: Chủ đề chung
Topic: Tem Máy Bưu Điện..???
Replies: 3
Views: 2529

Phải chăng máy đóng tem của Bưu điện Việt nam là loại cũ không thể đóng được các đơn vị lớn...? Cái này thì chắc không phải vì số đóng vẫn còn dư số 0 phía trước (018.000) Dự đoán là tính lộn, hoặc cân lộn, rồi đóng dấu bổ sung... Mà xét lại cũng khó phải vì 2 số trên 2 con tem giống nhau. Khỏ nhỉ?...
by duc4eyes
Mon 25 Jun, 2012 4:32 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Tổng hợp tin tức liên quan đến tiền trên sách, báo cũ...
Replies: 8
Views: 5452

http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/26/gal_37071_4fe890f90f424.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/26/gal_37071_4fe8919a66ff3.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/26/gal_37071_4fe891c58d24d.jpg Công ty Tư nhân đầu tiên của TP.HCM có tư cách pháp nhân http://img1.pmbvn.com//userim...
by duc4eyes
Mon 25 Jun, 2012 4:19 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Tổng hợp tin tức liên quan đến tiền trên sách, báo cũ...
Replies: 8
Views: 5452

http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/26/gal_37071_4fe88f1731976.jpg Sóng bắt đầu từ gió, Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa, Khi nào ta yêu nhau...? http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/26/gal_37071_4fe88f41e1114.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/26/large_gal_37071_4fe88f2bf...
by duc4eyes
Mon 25 Jun, 2012 4:05 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Tổng hợp tin tức liên quan đến tiền trên sách, báo cũ...
Replies: 8
Views: 5452

Image


Image
by duc4eyes
Mon 25 Jun, 2012 4:05 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Tổng hợp tin tức liên quan đến tiền trên sách, báo cũ...
Replies: 8
Views: 5452

Image


Image
by duc4eyes
Mon 25 Jun, 2012 3:50 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Tổng hợp tin tức liên quan đến tiền trên sách, báo cũ...
Replies: 8
Views: 5452

Image

Image

Image


Image
by duc4eyes
Mon 25 Jun, 2012 3:39 pm
Forum: duc4eyes
Topic: Tổng hợp tin tức liên quan đến tiền trên sách, báo cũ...
Replies: 8
Views: 5452

Tối rảnh rỗi không Euro, post tiếp... http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/25/gal_37071_4fe8859681b32.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/25/gal_37071_4fe885c3aba96.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/25/gal_37071_4fe885de31976.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/25/large_...
by duc4eyes
Sun 17 Jun, 2012 10:34 am
Forum: duc4eyes
Topic: Tổng hợp tin tức liên quan đến tiền trên sách, báo cũ...
Replies: 8
Views: 5452

http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/17/gal_37071_4fddb1c9b34a7.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/17/gal_37071_4fddb1e740d9a.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/17/large_gal_37071_4fddb20e31976.jpg http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/17/large_gal_37071_4fddb2580f425.jpg

Go to advanced search