Search found 94 matches

by Le Hoan Hung
Fri 05 Oct, 2012 3:43 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu tiền Gia Long thông bảo
Replies: 49
Views: 22484

Tiếp tục giới thiệu tiền Gia Long TBTiền kẽm Gia Long TB lệch chữ mặt trước và sau

Image
by Le Hoan Hung
Fri 05 Oct, 2012 3:15 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Mời các Bác giao lưu tiền Quang Trung Thông Bảo
Replies: 57
Views: 33908

Tiếp tục giới thiệu tiền Quang Trung TB tiền Quang Trung TB- mặt lưng có chữ Hữu dưới lỗ vuông http://nr1.upanh.com/b4.s30.d2/a89c699199091a23ba384b81faeb081e_49759281.qthuu.jpg Hai mặt chữ Công của đồng Quang Trung TB http://nr8.upanh.com/b5.s30.d1/13616efb167a3c397d8a12454a44ac49_49759438.108.jpg ...
by Le Hoan Hung
Sun 30 Sep, 2012 8:25 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Những mẫu tiền kẽm chưa công bố
Replies: 82
Views: 35854

Tiếp tục giới thiệu : Chính Hoà TB - lưng Chấm phải ( mẫu tham khảo ) http://nr4.upanh.com/b4.s31.d2/f4ce5be7ddd152dccc7ddd40f50d562b_49614824.chinho23.jpg Chính Hoà TB - Trăng dưới lỗ vuông http://nr9.upanh.com/b4.s30.d1/5279886de0e279efc60234d7b2ae4d2e_49614919.chinho35.jpg Chính Hoà TB- Chấm trái...
by Le Hoan Hung
Sun 30 Sep, 2012 7:14 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo - Các loại mặt lưng
Replies: 37
Views: 19715

Giới thiệu 2 mẫu Cảnh Hưng Thông bảo mặt lưng có gạch thẳng trên lỗ vuông và gạch thẳng dưới lỗ vuông . Dự đoán còn có 2 mẫu gạch thẳng bên phải và bên trái lỗ vuông Mẫu gạch thẳng trên lỗ vuông http://nr7.upanh.com/b5.s30.d1/be42215e4b25daefe3bfecc862f9e46a_49613927.ch48.jpg Mẫu gạch thẳng dưới lỗ ...
by Le Hoan Hung
Sun 30 Sep, 2012 7:10 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo - Các loại mặt lưng
Replies: 37
Views: 19715

Giới thiệu 2 mẫu Cảnh Hưng Thông bảo mặt lưng có gạch thẳng trên lỗ vuông và gạch thẳng dưới lỗ vuông . Dự đoán còn 2 mẫu gạch thẳng bên phải và bên trái lỗ vuông Mẫu gạch thẳng trên lỗ vuông http://nr7.upanh.com/b5.s30.d1/be42215e4b25daefe3bfecc862f9e46a_49613927.ch48.jpg Mẫu gạch thẳng dưới lỗ vuô...
by Le Hoan Hung
Sun 30 Sep, 2012 7:09 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo - Các loại mặt lưng
Replies: 37
Views: 19715

Giới thiệu 2 mẫu Cảnh Hưng Thông bảo mặt lưng có gạch thẳng trên lỗ vuông và gạch thẳng dưới lỗ vuông . Dự đoán còn 2 mẫu gạch thẳng bên phải và bên trái lỗ vuông Mẫu gạch thẳng trên lỗ vuông http://nr7.upanh.com/b5.s30.d1/be42215e4b25daefe3bfecc862f9e46a_49613927.ch48.jpg Mẫu gạch thẳng dưới lỗ vuô...
by Le Hoan Hung
Sun 30 Sep, 2012 6:49 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu tiền Gia Long thông bảo
Replies: 49
Views: 22484

Góp thêm mẫu Gia Long TB http://nr5.upanh.com/b2.s30.d1/9e3b03c0588ab24c161b30391ddb6c8a_49613455.gialong13.jpg Đồng thứ 2 bên phải là đồng bình thường ( để so sánh ) Đồng thứ 1 ( bên trái ) là đồng tiền dạng nhỏ hơn , chú ý đuôi bộ xước của chữ Thông ngắn hơn đồng số 2 ( không kéo dài dưới chữ Dụng...
by Le Hoan Hung
Sun 30 Sep, 2012 6:35 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Mời các Bác giao lưu tiền Quang Trung Thông Bảo
Replies: 57
Views: 33908

Góp thêm một số mẫu Quang Trung TB lưng Nhị mẫu 1: chữ Nhị lớn ( trên lỗ vuông ) http://nr2.upanh.com/b5.s30.d1/fb21de3aab140f0dff04291088cd37e7_49612832.79.jpg mẫu 2 : chữ Nhị bên phải lỗ vuông http://nr3.upanh.com/b6.s31.d2/da431175eacd8d31beccaf05c2b9d63d_49612863.81.jpg mẫu 3 : chữ Nhị bên trái ...
by Le Hoan Hung
Sun 23 Sep, 2012 2:06 pm
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo lưng trơn - Những mẫu tiền có thư pháp ít gặp
Replies: 69
Views: 39520

Giới thiệu 1 mẫu Cảnh Hưng TB - chữ Thông viết lạ : có 2 chân http://nq2.upanh.com/b3.s31.d2/f78383acce8379691200bb8f4cd92360_49396002.ch77.jpg Cảnh Hưng TB viết chữ lớn lưng trơn ( viết lối này mặt sau hầu hết có chữ Công) http://nq8.upanh.com/b2.s31.d2/122203cb0290a187783e03bcb95b6cff_49396088.ch7...
by Le Hoan Hung
Sun 23 Sep, 2012 1:51 pm
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo - Các loại mặt lưng
Replies: 37
Views: 19715

Giới thiệu 2 mẫu tiền Cảnh Hưng TB có xoáy bên phải và bên trái 1/ Xoáy bên phải http://nq8.upanh.com/b3.s30.d1/a33b9bd500662ae1fcb1704e54c7c0e5_49395588.ch515.jpg 2/ Xoáy bên trái http://nq2.upanh.com/b2.s31.d2/1317c5ec821a7a9bbee2e4b6c6223d41_49395622.ch516.jpg Cảnh Hưng TB- nhiều nét chữ lạ bên t...
by Le Hoan Hung
Sun 23 Sep, 2012 1:39 pm
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Mời các Bác giao lưu tiền Quang Trung Thông Bảo
Replies: 57
Views: 33908

Góp mặt cùng các bạn ,các bác một số mẫu Quang Trung Quang Trung TB -Nhất trên , tiền dạng lớn ( thường thấy Nhất trên ở dạng nhỏ, lối viết khác ) http://nq7.upanh.com/b1.s32.d2/18ba20bd06c763c594265c525c8be82c_49395117.75.jpg Quang Trung TB -Nhất ( bên trái lỗ vuông) http://nq3.upanh.com/b4.s30.d2/...
by Le Hoan Hung
Sun 23 Sep, 2012 11:09 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Những mẫu tiền kẽm chưa công bố
Replies: 82
Views: 35854

1/ Đồng cảnh Hưng Đại bảo của Bác Phi Long dạng khác đồng giới thiệu : biên rộng hơn, chữ nhỏ hơn. 2/ Đồng của bạn Minh Trí giới thiệu đúng là Cảnh Hưng Cự bảo, hình chụp mờ 3/Tiền Cảnh Thịnh TB chưa phát hiện mẫu mới : sách giới thiệu 3 dạng : lưng trơn, trăng phải Chấm trái và Trăng trái Chấm phải...
by Le Hoan Hung
Sat 15 Sep, 2012 8:29 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo - Các loại mặt lưng
Replies: 37
Views: 19715

Giới thiệu 1 mẫu Cảnh Hưng thông bảo mặt lưng có Trung dưới , Chấm trên http://nq7.upanh.com/b6.s32.d2/b617a5567cd757c111dba1d2190782c6_49110617.cahu1.jpg Cảnh Hưng thông bảo mặt lưng có Trung dưới, Chấm trái http://nq5.upanh.com/b4.s29.d2/fcddb9875c344e77e777bd77c52b4997_49110715.ch17.jpg Cảnh Hưng...
by Le Hoan Hung
Sat 15 Sep, 2012 8:14 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo lưng trơn - Những mẫu tiền có thư pháp ít gặp
Replies: 69
Views: 39520

Giới thiệu 1 mẫu Cảnh Hưng Thông bảo không có trong danh mục với đặc điểm: chữ Cảnh nghiêng sang phải, chữ Hưng có 2 chân không đều- chân phải dài ( các loại dạng này hai chân chữ Hưng thường xấp xỉ bằng nhau ) http://nq6.upanh.com/b3.s32.d1/eea7610c6e51bfd6933a03f6b559a906_49109866.chg82.jpg Giới t...
by Le Hoan Hung
Sat 15 Sep, 2012 8:10 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo lưng trơn - Những mẫu tiền có thư pháp ít gặp
Replies: 69
Views: 39520

Giới thiệu 1 mẫu Cảnh Hưng Thông bảo không có trong danh mục với đặc điểm: chữ Cảnh nghiêng sang phải, chữ Hưng có 2 chân không đều- chân phải dài ( các loại dạng này hai chân chữ Hưng thường xấp xỉ bằng nhau ) http://nq6.upanh.com/b3.s32.d1/eea7610c6e51bfd6933a03f6b559a906_49109866.chg82.jpg Giới t...

Go to advanced search