Search found 667 matches

by vuthang
Tue 24 Oct, 2006 7:31 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Sưu tầm 2 USD
Replies: 8
Views: 4965

Tại sao lại in tại 12 bang?
em chịu , mong bác chỉ giáo
em đã xem phòng trưng bày của bác rồi , phong phú , lâu nay khi chưa biết trang web này , em cứ phải mày mò mãi (riêng biết có 12 nhà in mà em phải mất 1 chầu bia rồi đó bác)
by vuthang
Tue 24 Oct, 2006 6:53 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Sưu tầm 2 USD
Replies: 8
Views: 4965

Cám ơn Bác 9PN nhiều
hiểu biết của các Bác đáng nể thật
by vuthang
Tue 24 Oct, 2006 6:53 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Sưu tầm 2 USD
Replies: 8
Views: 5773

Cám ơn Bác 9PN nhiều
hiểu biết của các Bác đáng nể thật
by vuthang
Tue 24 Oct, 2006 6:50 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Sưu tầm 2 USD
Replies: 8
Views: 4965

Thưa Anh Hải
Phòng trưng bày ở đâu nhỉ?
by vuthang
Tue 24 Oct, 2006 6:50 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Sưu tầm 2 USD
Replies: 8
Views: 5773

Thưa Anh Hải
Phòng trưng bày ở đâu nhỉ?
by vuthang
Tue 24 Oct, 2006 5:50 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Sưu tầm 2 USD
Replies: 8
Views: 4965

Sưu tầm 2 USD

Xin chào các anh chị
Hiện nay tôi mới sưu tầm 2 USD , nhưng thú thật là kiến thức về tiền Mỹ rất kém .
Nay xin các bác tư vấn :
- chỗ nào ở Tp HCM bán 2 USD uy tín
- cách đọc hiểu các ký tự trên tiền Mỹ

Xin trân trọng cám ơn các Bác
Thắng
thangpana@yahoo.com
0903962324
by vuthang
Tue 24 Oct, 2006 5:50 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Sưu tầm 2 USD
Replies: 8
Views: 5773

Sưu tầm 2 USD

Xin chào các anh chị
Hiện nay tôi mới sưu tầm 2 USD , nhưng thú thật là kiến thức về tiền Mỹ rất kém .
Nay xin các bác tư vấn :
- chỗ nào ở Tp HCM bán 2 USD uy tín
- cách đọc hiểu các ký tự trên tiền Mỹ

Xin trân trọng cám ơn các Bác
Thắng
thangpana@yahoo.com
0903962324

Go to advanced search