Search found 6 matches

by Thạch Sanh
Tue 27 May, 2008 12:56 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu mỗi tuần một đồng.
Replies: 129
Views: 49826

Bác 19001570 đọc lại nhé, nó có cùng các mỹ hiệu có nghĩa là với hiệu đẹp mang nhiều mục đích nào đó hơn là mục đích lưu thông như Nguyên Bảo, Thông Bảo hay Thánh Bảo.....Tiền do triều đình đúc hay 1 bộ phận nào đó đúc để lưu thông thì rất khó lại đúc một hiệu tiền có ý nghĩa theo kiểu "TUYÊN TRUYỀN...
by Thạch Sanh
Mon 26 May, 2008 6:09 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu mỗi tuần một đồng.
Replies: 129
Views: 49826

Để Em bói giùm bác nhé, đồng này có hiệu đề là: "CHIẾU PHÚC THÁNH SƯ - 照福聖師" nằm trong thủ bộ "VÔ KHẢO PHÂM". Đây là đồng tiền trong có cùng với các mỹ hiệu như "HƯNG NGUYÊN THÁNH SƯ", "CHIÊU TƯỜNG TẤN BẢO", "CHIÊU PHÚC LỢI LAI",.....
Bác Phi Long còn đồng nào cần bói dùm thì post lên nhé.
by Thạch Sanh
Fri 11 Jan, 2008 5:47 am
Forum: Tiền cổ Trung Quốc
Topic: KHAI NGUYÊN THÔNG BẢO - TQ
Replies: 37
Views: 30683

Xin chào bác củ khoai tây, đồng tiền của bác theo tôi điểm đặc biệt có phải là ở chữ Khai, bộ Môn của chữ Khai thiếu cân xứng, bị lệch bên trái. Chữ Thông thiếu (hay mất nét) bộ quai sước thường thấy ở tiền Khai Nguyên. Vài dòng nhận xét xin bác chỉ giáo thêm. Rất lạ về tiền Khai Nguyên.
by Thạch Sanh
Fri 11 Jan, 2008 2:02 am
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu tiền lỗ tứ thoát - Nguyên Phong Thông Bảo
Replies: 18
Views: 9693

Xin chào các bác! Tham gia diễn đàn đã lâu mà nay mới có thời gian mạn đàm cùng các bác về cổ tiền,chữ 罡 ngoài cách đọc là cang còn cách đọc khác là cương. Về nghĩa bạn củ khoai tây đã giải thích khá rõ vấn đề là hiểu ý nghĩa thực của mỹ hiệu đó cho chuẩn mà thôi. Đồng Tư Cang Thông Bảo nằm trong th...
by Thạch Sanh
Fri 26 Oct, 2007 2:32 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Xin chào các bác sưu tập!
Replies: 0
Views: 1802

Xin chào các bác sưu tập!

Thành viên mới xin chào các bác sưu tập tiền!
Chào các bác sưu tập tiền, Em mới tham gia diễn đàn mong được giao lưu cùng các bác.
by Thạch Sanh
Fri 26 Oct, 2007 2:32 am
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Xin chào các bác sưu tập!
Replies: 0
Views: 1894

Xin chào các bác sưu tập!

Thành viên mới xin chào các bác sưu tập tiền!
Chào các bác sưu tập tiền, Em mới tham gia diễn đàn mong được giao lưu cùng các bác.

Go to advanced search