Search found 2 matches

by haihai
Sun 20 Mar, 2016 1:00 pm
Forum: Nhận dạng, định giá
Topic: TIỀN LỖI-POLYME LỖI-COTTON LỖI
Replies: 0
Views: 16290

TIỀN LỖI-POLYME LỖI-COTTON LỖI

Mình có bộ sưu tập TIỀN POLYME BỊ LỖI IN SAI gồm loại 500 000 TIỀN POLYME LỖI,TIỀN 200 000 LỖI,TIỀN 100 000 LỖI,Tiền 10 000 polyme ,TIỀN 1000 giấy cotton LỖI IN,TIỀN Đông dương 1 piastre 1946 LỖI,độc đáo và hiếm thấy ,rất mong được những nhà sưu tầm tiền quan tâm Liên Hệ email : haico12345681@yahoo....
by haihai
Wed 16 Mar, 2016 1:40 am
Forum: Bán: Tem, Tiền, Đủ Thứ
Topic: TIỀN BỊ LỖI IN SAI-POLYME BỊ LỖI-COTTON BỊ LỖI
Replies: 0
Views: 46343

TIỀN BỊ LỖI IN SAI-POLYME BỊ LỖI-COTTON BỊ LỖI

Mình có bộ sưu tập TIỀN LỖI gồm loại tiền polyme LỖI 500 000 polyme BỊ LỖI,loại tiền 200 000 LỖI, loại tiền100 000 LỖI,Tiền giấy cotton 1000 có LỖI,Tiền Đông dương 1 piastre gánh dừa IN LỖI,độc đáo và hiếm gặp ,rất mong được những nhà sưu tầm tiền quan tâm,// LIÊN HỆ EMAIL : haico12345681@yahoo.com ...

Go to advanced search