Search found 8 matches

by lqhn
Sat 29 Aug, 2015 6:37 am
Forum: Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam
Topic: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30
Replies: 10
Views: 43955

Re: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30

1991 HOA KY (type 1,2): Mới thấy có 2 mẫu.
1989 Barcelona (type 1,2,3): Ít ra là 4 mẫu, trong đó có loại medallic align.
1990 Albertville (type 1,2,3): Ít ra là 5 mẫu, trong đó có loại dày hơn (do biên), trọng lượng cũng chỉ 16gr.
by lqhn
Wed 29 Apr, 2015 8:53 pm
Forum: Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam
Topic: 1988 vietnam 100 dong Thuyen Co (KM#25.1)
Replies: 4
Views: 3601

Re: 1988 vietnam 100 dong Thuyen Co (KM#25.1)

Xu VN "thuyền cổ" KM#25 có thể có đến 5 variant.
Theo tôi variant "số nhỏ" và "không proof" được xem là hiếm:
VN_0025.2_1988.jpg
by lqhn
Wed 11 Mar, 2015 8:25 pm
Forum: Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam
Topic: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30
Replies: 10
Views: 43955

Re: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30

Xin được nói lại:
"3 xu đúc tại Phần Lan": Daniel ghi là đúc tại Áo (trang 4-91).
2 xu "10 Đồng" đúc tại Singapore: tôi ghi sai mệnh giá, đúng là 1000 đồng (trang 4-94, 4-95).
by lqhn
Wed 11 Mar, 2015 9:11 am
Forum: Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam
Topic: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30
Replies: 10
Views: 43955

Re: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30

Các xu lưu niệm VN do nước ngoài đúc theo "giấy phép" của VN, có thể đó là lý do có nhiều variant. Sách của Daniel nhiều thông tin hơn World Coin nhưng cũng thiếu. Daniel cũng đề cập đến một số xu lưu niệm VN mà ngay cả hình cũng phải mượn từ sách khác, chẳng hạn 3 xu đúc tại Phần Lan. Tôi cũng khôn...
by lqhn
Wed 11 Mar, 2015 2:46 am
Forum: Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam
Topic: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30
Replies: 10
Views: 43955

Re: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30

1) Xu KM#30(a) có biên dày, chữ CHXHCNVN nằm sát biên.
2) Xu KM#30(b) có hạt thóc "đầy", xu KM#30 chuẩn là thóc "lép" (hạt thóc trong quốc huy).
by lqhn
Sun 08 Mar, 2015 5:20 am
Forum: Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam
Topic: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30
Replies: 10
Views: 43955

Re: 1989 vietnam 100 dong italia soccer KM#30

Ngoài xu "1OO" (thay vì 100), VN KM#30 còn 2 variant nữa: "thóc dày" và "biên dày". Vậy ít ra là có tới 4 loại xu KM#30.
World Coins mấy năm nay không cập nhật xu VN !!
by lqhn
Thu 26 Feb, 2015 6:47 pm
Forum: Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam
Topic: Cach de tien
Replies: 2
Views: 2998

Re: Cach de tien

Theo KM# :
IMG_8900.jpg
by lqhn
Sun 01 Feb, 2015 5:21 pm
Forum: Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam
Topic: 1986 vietnam 100 dong fencer KM#24.1&2
Replies: 2
Views: 3026

Re: 1986 vietnam 100 dong fencer KM#24.1&2

Theo Catalog của G.S.CUHAJ & THOMAST.MICHAEL (42nd Edition) thì KM#24.1 và KM#24.2 khác nhau ở mặt sau: Tiêu đề nằm gần hoặc xa cạnh đồng xu. Cái rắc rối ở chỗ là xu .1 thì Catalog ghi là nặng 6g còn .2 thì 12g . Tôi có 2 xu (giống) .1 và .2 và đều nặng 12g. Vậy là còn KM#24.3 hoặc Catalog ghi nhầm ...

Go to advanced search