Search found 105 matches

by tailam
Thu 26 Jun, 2008 4:46 pm
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Chia buồn với anh 9PN
Replies: 28
Views: 12803

chia buồn cùng gia đình anh 9 PN!!

thành kính phân ưu cùng gia đình anh 9PN, nguyện hương linh của cụ tiêu diêu về miền Tây Phương Cực Lạc.
by tailam
Thu 26 Jun, 2008 4:46 pm
Forum: Bên lề sưu tầm tiền
Topic: Chia buồn với anh 9PN
Replies: 28
Views: 12445

chia buồn cùng gia đình anh 9 PN!!

thành kính phân ưu cùng gia đình anh 9PN, nguyện hương linh của cụ tiêu diêu về miền Tây Phương Cực Lạc.
by tailam
Thu 24 Jan, 2008 6:31 am
Forum: Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất
Topic: VN Thống Nhất: Lô phát hành đầu tiên, A, AA, AAxxxxxxx
Replies: 64
Views: 41780

cho em góp thêm vài lon.. :D :P :D
Image
Image
Image
by tailam
Thu 24 Jan, 2008 6:00 am
Forum: Tiền Giấy Đông Dương
Topic: Tiền Đông Dương có mẫu tự A, số sê ri A.x, A.xx,...
Replies: 27
Views: 15632

cho em xin góp vào một ít gạo nhé...

Image
:P :P
by tailam
Wed 16 Jan, 2008 4:12 am
Forum: Tư liệu Tiền trên mạng
Topic: Bộ tiền escudo của Bồ-đào-nha có in chân dung các nhà hàng hải nổi tiếng
Replies: 3
Views: 4049

cho em gời ké 1 tờ liên quan về Hàng Hải :D :D :D

Image
Image
by tailam
Mon 14 Jan, 2008 6:17 am
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

ind_16. bán 1 tờ tiền mệnh giá 10 đồng dùng chung 3 nước Đông Dương, phát hành năm 1953, chất lượng như hình scan, giá bán : 20k
Image
Image
by tailam
Mon 14 Jan, 2008 6:10 am
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

ind_14. bán 1 tờ tiền mệnh giá 100 đồng INDOCHINE, phát hành năm, 1945, chất lượng như hình scan, giá bán : 30k
Image
Image
by tailam
Mon 14 Jan, 2008 6:04 am
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

ind_12. bán 1 tờ tiền mệnh giá 100 đồng INDOCHINE, phát hành năm không rõ, chất lượng như hình scan, giá bán : 30k
Image
Image
by tailam
Mon 14 Jan, 2008 5:51 am
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

vnch_94. bán 1 tờ tiền mệnh giá 1 đồng VNCH, phát hành năm 1964, chất lượng như hình scan, giá bán : 10 k
Image
Image
by tailam
Mon 14 Jan, 2008 5:47 am
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

vnch_99. bán 1 tờ tiền mệnh giá 100 đồng VNCH, phát hành năm 1955, chất lượng như hình scan, giá bán : thoả thuận.
Image
Image
by tailam
Mon 14 Jan, 2008 5:32 am
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

vnch_96. bán 1 tờ tiền mệnh giá 10 đồng VNCH, phát hành năm 1962, chất lượng như hình scan, giá bán : 30k
Image
Image
by tailam
Mon 14 Jan, 2008 5:26 am
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

vnch_93. bán 1 tờ tiền mệnh giá 1 đồng VNCH, phát hành năm 1955, chất lượng như hình scan, giá bán 15 k

Image
Image
by tailam
Mon 14 Jan, 2008 5:21 am
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

vnch_92. bán 1 tờ tiền mệnh giá 2 đồng VNCH, phát hành năm 1955, chất lượng như hình scan, giá bán 20 k
Image
Image
by tailam
Tue 25 Dec, 2007 2:05 pm
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

25cent_1. bán 15 xu mệnh giá 25 Cent , đươc phát hành những năm 1967,1969,1970,1972,1973,1974,1984,1986,1987,1990,1991,1994,1995,1996,1997. chất lương như hình chụp, giá bán : thoả thuận

Image
by tailam
Tue 25 Dec, 2007 1:58 pm
Forum: Tai Lam
Topic: Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài
Replies: 93
Views: 53908

5cent_1. bán 11 xu mệnh giá 5 Cent , đươc phát hành những năm,1963,1964,1967,1970,1983,1984,2 xu 1986,1991,1992,2000 . chất lương như hình chụp, giá bán : thoả thuận

Image

Go to advanced search