Search found 7 matches

by thanhQ3
Fri 27 Dec, 2013 7:27 am
Forum: Nhận dạng, định giá
Topic: Nghien cưu tien giay
Replies: 1
Views: 2450

Nghien cưu tien giay

minh dang nghien cưu tien giay VNCH & XHCN tu nam 1951 -> nay không bit co tai liệu nào phù hop voi minh. Mong các pro mắc dùm
by thanhQ3
Fri 27 Dec, 2013 7:20 am
Forum: Giao Lưu
Topic: Tài liệu tham khảo (Cập nhật 31-5-2010)
Replies: 4
Views: 5709

Nghien cưu tien giay

minh dang nghien cưu tien giay VNCH & XHCN tu nam 1951 -> nay không bit co tai liệu nào phù hop voi minh. Mong các pro mắc dùm
by thanhQ3
Fri 27 Dec, 2013 7:11 am
Forum: Thảo luận
Topic: Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000
Replies: 0
Views: 2711

Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000

Ai bit tờ 100đ nam 1992, 1k 2k 5k nam 1987 & tờ 10k 50k nam 1990 phat hành ngày tháng năm nào & bi thu hồi khi nào không? Xin chỉ giáo
by thanhQ3
Fri 27 Dec, 2013 7:08 am
Forum: Giao Lưu
Topic: Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000
Replies: 1
Views: 2388

Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000

Ai bit tờ 100đ nam 1992, 1k 2k 5k nam 1987 & tờ 10k 50k nam 1990 phat hành ngày tháng năm nào & bi thu hồi khi nào không? Xin chỉ giáo
by thanhQ3
Fri 27 Dec, 2013 6:08 am
Forum: Nhận dạng, định giá
Topic: Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000
Replies: 0
Views: 2186

Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000

Ai bit tờ 200đ 1k 2k 5k nam 1987 & tờ 10k 50k nam 1990 phat hành ngày tháng năm nào & bi thu hồi khi nào không? Xin chỉ giáo
by thanhQ3
Fri 27 Dec, 2013 4:03 am
Forum: Bán: Tem, Tiền, Đủ Thứ
Topic: Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000
Replies: 0
Views: 2232

Xin Hoi Thong Tin Tien XHCN 1987~2000

Ai bit tờ 200đ 1k 2k 5k nam 1987 & tờ 10k 50k nam 1990 phat hành ngày tháng năm nào & bi thu hồi khi nào không? Xin chỉ giáo
by thanhQ3
Thu 26 Dec, 2013 6:10 pm
Forum: Bán: Tem, Tiền, Đủ Thứ
Topic: Can Mua Tien seri ngay thang nam sinh
Replies: 0
Views: 2301

Can Mua Tien seri ngay thang nam sinh

E can mua tat ca cac loai tien co seri: 03091984, 02041988, 15051987 chat lượng > 90% nha. Ai có xin nhương lại cho mình nhé

Go to advanced search