Search found 2 matches

by Rubydk1210
Mon 02 Jul, 2012 10:46 am
Forum: Tiền Giấy Việt Nam Cộng Hòa
Topic: 1 đồng, 1964, VNCH có dấu NHA PHÁT HÀNH
Replies: 15
Views: 13206

Ôi nhìn hình em cũng muốn có được một tờ, thích quá đi!
by Rubydk1210
Sun 10 Jun, 2012 4:38 pm
Forum: Cổ Tiền Gia
Topic: Những đồng tiền lạ của Việt nam qua các thời kỳ của chế độ Phong kiến
Replies: 10
Views: 56508

Cảm ơn bác Cổ Tiền Gia đã cho em được thấy những đồng tiền của cha ông mình ngày xưa để mở mang tầm mắt! Thật hữu ích! :)

Go to advanced search