Search found 2 matches

by giang1011
Fri 10 Feb, 2012 12:15 pm
Forum: Nhận dạng, định giá
Topic: Tiền trên Tu-Huýt
Replies: 2
Views: 2607

cái còi này của mấy ông cai thời xưa nè....... giờ nó chỉ có giá trị kỷ niệm........
by giang1011
Thu 09 Feb, 2012 12:46 pm
Forum: Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất
Topic: Số đẹp vừa vừa
Replies: 29
Views: 14870

:)) mệnh giá nhỏ nhưng nhờ cái seri nên nó hok còn nhỏ tí nào :))

Go to advanced search