Search found 2 matches

by banghnk52
Tue 07 Feb, 2012 3:56 am
Forum: Trao đổi kinh nghiệm
Topic: Hỏi một số vấn đề về tiền cổ để viết bài
Replies: 2
Views: 4066

Cảm ơn bác rất nhiều, trong chum tiền đó tôi tìm thấy đồng có niên hiệu muộn nhất là "Chiêu thống thông bảo". Gắn với lịch sử hình thành và phát triển của thương cảng phố Hiến (hình thành vào đầu tk17, hưng thịnh trong tk17, suy vong vào cuối tk 17). Vậy nên tôi tạm đưa ra kiến giải số tièn này được...
by banghnk52
Mon 06 Feb, 2012 2:24 am
Forum: Trao đổi kinh nghiệm
Topic: Hỏi một số vấn đề về tiền cổ để viết bài
Replies: 2
Views: 4066

Hỏi một số vấn đề về tiền cổ để viết b

Xin chào các bậc tiền bối. Tôi đang công tác tại Bảo tàng Hưng Yên, vừa qua tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có phát hiện một chum tiền cổ với nhiều hiệu tiền khác nhau (Khai nguyên thông bảo, Thiệu Phong nguyên bảo, Thánh Tống nguyên bảo, Tường phù nguyên bảo...). Tôi đang cần v...

Go to advanced search