Search found 3 matches

by Giaothoa
Mon 18 Apr, 2011 3:00 pm
Forum: Tem theo chủ đề
Topic: Tiền trên tem
Replies: 16
Views: 10630

Góp gạo cùng các Bác cho vui

Image

Image

Image

Image
by Giaothoa
Thu 02 Sep, 2010 4:08 pm
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: MỤC ĐÍCH VÀ LÝ DO ....???
Replies: 7
Views: 4586

Chữ giản thể !

Tôi không chơi tiền TQ hay cổ tiền, tôi xin góp ý chút ít về chữ giản thể theo hiểu biết của tôi như sau:
Chữ n giản thể xuấtb hiện ở TQ từ thời Cách Mạng Văn hóa 1949 cho nên những đồng tiền nào xuấtn hiện sau năm 1949 thi mới có thể viết chữ giản thể TQ.
Giao thoa !

Go to advanced search