Search found 77 matches

by minhtri
Wed 02 Jan, 2013 4:36 pm
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Cảnh Hưng Thông bảo - Các loại mặt lưng
Replies: 37
Views: 21419

Cảnh Hưng Thông Bảo:
Chấm 6h 9h 12h
Trăng 3h
Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Tue 01 Jan, 2013 2:50 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Hợp kim đồng pha trộn không đều:Hồng Đức Thông Bảo:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Sun 30 Dec, 2012 3:09 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Mới tìm được tiền Hậu Lê đồng bạch: Cảnh Thống Thông Bảo

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Sat 29 Dec, 2012 6:05 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Minh Mạng 2 mặt chữ,sắc trắng xen lẫn sắc vàng:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Sat 29 Dec, 2012 12:23 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Hoàng Ân Thông Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Sat 29 Dec, 2012 11:42 am
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Đại Chính Thông Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Wed 26 Dec, 2012 2:58 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Một dạng Nguyên Phong Thông Bảo đồng bạch khác:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Mon 24 Dec, 2012 6:57 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Nguyên Phong Thông Bảo đồng bạch (chữ lớn):

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Mon 24 Dec, 2012 4:53 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Nguyên Phong Thông Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Mon 24 Dec, 2012 4:28 pm
Forum: Tiền cổ Việt Nam
Topic: Giao lưu tiền Gia Long thông bảo
Replies: 49
Views: 24635

Gia Long Thông Bảo đk 27mm:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Sun 23 Dec, 2012 5:21 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Thiên Phúc Trấn Bảo đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Sun 23 Dec, 2012 4:52 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

haanh167 wrote:CHúc mừng bác có nhiều đồng bạch đẹp.
Nhưng hơi nghi ngờ viên Thái bình hưng bảo và Minh định.
BÁc chụp rõ hơn xem
Theo yêu cầu của bác H.A,mình chụp lại đồng Thái Bình và Minh Định:

Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Sun 23 Dec, 2012 3:21 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Minh Đạo Nguyên Bảo đồng bạch:
Image

Uploaded with ImageShack.us
by minhtri
Sun 23 Dec, 2012 3:09 pm
Forum: haanh167
Topic: Tiền bằng chất liệu "đồng bạch"
Replies: 32
Views: 30645

Ngũ Thù Hán đồng bạch:

Image

Uploaded with ImageShack.us

Go to advanced search