Search found 3 matches

by chien_lc
Wed 30 Sep, 2009 9:19 am
Forum: Tiền cổ Trung Quốc
Topic: Đánh giá giúp tôi đồng tiền này.
Replies: 1
Views: 4576

Đánh giá giúp tôi đồng tiền này.

Em có đồng tiền cổ Trung Quốc thời (chu nguyên thông bảo),pot vào diễn đàn.Mong các bác hãy định giá dùm em tí.Bác nào biết thêm thông tin gi thì PM dùm em phát.Bac nào có nhu cau muốn mua thì cứ PM lai cho em nha.
Image[/code]
by chien_lc
Wed 30 Sep, 2009 9:17 am
Forum: Tiền cổ Trung Quốc
Topic: Đánh giá giúp tôi đồng tiền này.
Replies: 0
Views: 3754

Đánh giá giúp tôi đồng tiền này.

Em có đồng tiền cổ Trung Quốc thời (chu nguyên thông bảo),pot vào diễn đàn.Mong các bác hãy định giá dùm em tí.Bác nào biết thêm thông tin gi thì PM dùm em phát.Bac nào có nhu cau muốn mua thì cứ PM lai cho em nha.
Image
by chien_lc
Wed 30 Sep, 2009 9:14 am
Forum: Tiền cổ Trung Quốc
Topic: Đánh giá giúp tôi đồng tiền này.
Replies: 0
Views: 1566

Đánh giá giúp tôi đồng tiền này.

Em có đồng tiền cổ Trung Quốc thời (chu nguyên thông bảo),pot vào diễn đàn.Mong các bác hãy định giá dùm em tí.Bác nào biết thêm thông tin gi thì PM dùm em phát.Bac nào có nhu cau muốn mua thì cứ PM lai cho em nha.
Image[/code]

Go to advanced search